Kahraman Hukuk Danışmanlık

Hızlı Sonuç Alma, Dürüstlük, Güven, Gizlilik

Kahraman Hukuk Danışmanlık

Hızlı Sonuç Alma, Dürüstlük, Güven, Gizlilik

Kahraman Hukuk Danışmanlık

Hızlı Sonuç Alma, Dürüstlük, Güven, Gizlilik

Kahraman Hukuk Danışmanlık

Hızlı Sonuç Alma, Dürüstlük, Güven, Gizlilik

Kahraman Hukuk Danışmanlık

Hızlı Sonuç Alma, Dürüstlük, Güven, Gizlilik

PREV
NEXT

HAKKIMIZDA

Kahraman Hukuk ve Danışmanlık  Ankara merkezli olup, İstanbul, Diyarbakır, Sakarya ve Türkiye’nin diğer önemli ticari merkezlerindeki bürolarla işbirliği yapmaktadır. Kahraman Hukuk ve Danışmanlık temelde Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince ve Arapça olarak müvekkil ve danışanlarına hizmet vermektedir.

Genç, dinamik, yenilikçi ve pragmatist yöntemlerle faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda geniş bir alanda, profesyonel ve teknik bir ekiple çalışan Kahraman Hukuk ve Danışmanlık, müvekkillerine en iyi ve güçlü hukuki desteği sağlamayı hedeflemektedir.

Misyonumuz; Kaliteli,Güven ilişkilerini sağlamak ve yenilikçi çözümler geliştirmektir.

FAALİYET ALANLARIMIZ

Ticari işlerdeki hatalar geri dönülemeyecek büyük riskler taşımaktadır. Ticari davalarınıza bunun önüne geçebilmek adına ticaret avukatıyla çalışmak sizin için en iyisi olacaktır.

Avukatlık ofisi bir avukatın veya bir ekibin hukuki hizmetler verdiği ofisler olup amaçları müvekkillerin hukuki problemleri hızlı ve sorunsuz olarak çözmektir.

Kişinin hayatında meydana gelmiş tüm olayların hukuki yansımalarını öğrenmek veya hukuki olarak ne yapması gerektiğini danışmak adına hukuk danışmanlığı hizmetine başvurabilecektir.

Kişinin hayatında meydana gelmiş tüm olayların hukuki yansımalarını öğrenmek veya hukuki olarak ne yapması gerektiğini danışmak adına avukat danışmanlık hizmetine başvurabilip avukatın hukuki birikiminden faydalanabilirsiniz. 

Avukatlık ofisi bir avukatın veya bir ekibin hukuki hizmetler verdiği ofisler olup amaçları müvekkillerin hukuki problemleri hızlı ve sorunsuz olarak çözmektir.

Büro seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli unsurları, hızlılık, gizlilik ve sonuç alına bilirliktir. Hukuki bilginin yanısıra sayılan bu unsurların varlığı çok önemlidir.

Avukat ofisi bir avukatın veya bir ekibin hukuki hizmetler verdiği ofisler olup amaçları müvekkillerin hukuki problemleri hızlı ve sorunsuz olarak çözmektir.

Şirketinizin kuruluş aşamasından itibaren tüm hukuki ve yasal işlemlerinizin düzenli ve hukuka uygun yürütülmesi ve sorunsuz işleyiş için şirketinizin mutlaka bir şirket avukatıyla çalışması tavsiye edilir.

Boşanma süreçleri maddi ve manevi açıdan çok yıpratıcı süreçler olsa da bir boşanma avukatının danışmanlığı ve hukuki yardımlarıyla bu süreci problemsiz atlatabilmeniz mümkündür.

Kişinin hayatında meydana gelmiş tüm olayların hukuki yansımalarını öğrenmek veya hukuki olarak ne yapması gerektiğini danışmak adına hukuk danışmanlığı hizmetine başvurabilecektir.

Kişisel verilerinizin sizin özeliniz olduğu ve umumi olarak sizin bilginiz olmadan paylaşılamayacağını biliyor musunuz ? Kişisel verilerinizi işleyen kurum ve kuruluşların yerine getirmesi gereken birtakım sorumlulukları mevcuttur.

Ofisimizde Türkçe, Almanca , İngilizce, Fransızca ve Arapça hizmet verilmektedir. Büro seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli unsurları, hızlılık, gizlilik ve sonuç alına bilirliktir. Hukuki bilginin yanısıra sayılan bu unsurların varlığı çok önemlidir.

Kiraya verenin, bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

Bir kimsenin geçindirmekle, bakıp gözetmekle yükümlü bulunduğu kimseye ya da kimselere, mahkeme kararıyla verdiği aylık. Bazı durumlarca tarafların istekleri doğrultusunda bu nafakaların miktarları veya sürelerinde değişiklik yapılabilmektedir.

İş sözleşmenizi İş Kanunu 24/2’nci madde çerçevesinde haklı nedenle sona erdirmeyi düşünüyorsanız noterden çekeceğiniz ihtarname değil, FESİH BİLDİRİMİ olmalıdır.

“Apostil” yabancı devlet makamları tarafından düzenlenmiş durumda olan belgelerin ayrıca bir tasdik işlemine tabi tutulmadan bir başka devletin makamı tarafından geçerli olarak kabul edilmesine yönelik olan işlemler bütünüdür.

Babalık davası, en basit hali ile , çiftlerin nikâhsız meydana gelen çocukların babasının saptanması ve baba olduğu ileri sürülen kişinin, çocuğu nüfusuna alması için açılan davalar babalık davası olarak isimlendirilebilir.

This is a sample text. You can click on it to edit it inline or open the element options to access additional options for this element.

Miras paylaşımı davası gibi hukuki süreçlerde mirasçılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar ve bu durumdan kaynaklı haksız mal dağıtımı gibi olumsuzluklar yaşanabilir. Bu tür anlaşmazlıkların yaşanmaması için de mutlaka bir hukuki destek alınması tavsiye edilir. Hukuki bir zeminde yapılmayan miras paylaşımları bazen haklarını alamayabilirler. Bu yüzden de mutlaka miras hukuku konusunda uzman bir avukat ile çalışılması gereklidir.

Velayet davaları, boşanma davalarının kesinleşmesinden sonra bir yıl geçmesi halinde açılır. Velayetin değişmesini zorunlu hale getirecek durumlar ve çocuğun menfaatinin olması durumunda açılan bir davadır. 

İcra avukatı, borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklının talebi ile İcra ve İflas Müdürlükleri vasıtasıyla borçlunun taşınır ve taşınmaz varlıklarını tespit eder, İcra ve İflas Kanunu kapsamında borcun tahsil edilmesini sağlamak için çalışır.

Avukatlar, sizin yaşadığınız herhangi bir problemi hukuki sürece dökerek hakkınızı almanızı sağlamakla beraber size açılan herhangi bir davada da kendinizi korumanıza  yardımcı olurlar. 

Avukatlık bürolarında bulunan avukatların hem dava takibi hem de danışmanlık yapmaktadırlar amaç herhangi bir problemi hukuki sürece dökerek hakkınızı almanızı sağlamakla beraber size açılan herhangi bir davada da kendinizi korumanıza yardımcı olmaktır.

Bir hukuk bürosu, bir ya da daha fazla hukukçu ve avukat tarafından hukuk pratiğine katılmak üzere kurulmuş bir ticari kuruluştur.

Tek bir avukat veya birden fazla avukatın bir araya gelerek Hukuk hizmetlerinden olan. hukuk danışmanlığı, dava vekilliği hizmetlerini vermek için oluşturulan ticari teşekküle denir.

Hukuk büroları, bir taraftan danışmanlık hizmeti sunarken, diğer taraftan dava takip işlemlerini yürütür. Hukuk büroları, avukatlık büroları veya avukatlık ofisleri olarak da adlandırılırlar. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın hukuk bürosu, avukatların mesleki faaliyet icra ettiği ve kamu hizmeti verilen bir alandır.

İcra ve iflas hukuku iki taraf sistemi üzerine kurulmuştur. Takibin tarafları alacaklı ve borçludur. Talepte bulunan, icra takibini başlatan taraf alacaklı, aleyhine takip başlatılan yani borcu ödemekle yükümlü olan taraf ise borçludur.  Her aşamada icra avukatına danışmanız sizin için en iyisi olacaktır.

Günümüz pandemi koşulları veya kişinin avukatıyla yüz yüze görüşemeyeceği durumlarla ofisimizdeki imkanlarla müvekkillerimize online danışmalık verebilmekteyiz. 

Baro tarafından belirlenen minimum ücretler dahilinde avukatlı ve danışmanlık hizmeti verilebilmektedir. Davaların konusuna göre fiyatlar baronun belirlediği çerçevelerde gerçekleşmekte olup; özel durumların varlığında ücret tarifeleri izin verilen koşullara göre genişletilebilmektedir.

Ceza avukatı, hem kişi özgürlüğü açısından hem mağdur hakları açısından toplumun en hassas sorunlarıyla uğraşır. Ceza avukatı, doğrudan kişi özgürlüğünü ilgilendiren bir alanda fonksiyon icra eder.

Hukuki danışmanlık, en kısa tabiriyle, avukatın vatandaş veya şirketleri hukuki konularda aydınlatması ve bilgilendirmesidir. Bu kapsamda avukat, kendisine başvuran gerçek ve tüzel kişilere hukuki meselenin çözümü noktasında yardımcı olmaktadır.

Vasiyetname ve miras sözleşmesi, şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflardır. ... Vasiyetname şekli anlamda ölüme bağlı bir tasarruf iken, vasiyet ise maddi anlamda ölüme bağlı bir tasarruftur ve vasiyet, vasiyetnamenin içeriğini oluşturur. Hukuki açıdan bu süreçlerin başlarında ve sonların büyük sıkıntılarla karşılaşmaktadır.

İcra takibi; alacaklının, borçlu kişiden borcunu ödemediğinden dolayı, alacağını tahsil edebilmek için, devlet yoluyla almasıdır. İlamlı icra ve ilamsız icra olmak üzere, iki türlü icra talebi verilebilir. 

Kişilerin başına gelen haksız eylemler sebebiyle karşı taraflardan talep edebilecekleri tazminat türleri bulunmaktadır.

Tarafımıza çıkarılacak vekaletname ile kolaylıklara size ait adli sicil kaydınızı öğrenebilmekteyiz.  kurumlarda kullanabilmek adına mühürlü ve ıslak imzalı olarak temin edilir.

Adli sicil kaydı, cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması, ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık, ceza zamanaşımının dolması, genel af ilan edilmesi veya ilgili kişinin ölmesi halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, adli sicil arşiv kaydına alınır. Adli sicil kaydının silinmesi  çeşitli sürelere ve şartlara bağlıdır.

Türk vatandaşlığı doğum yoluyla veya sonradan başvuru yoluyla kazanılabilir. Yabancılar sonradan kazanma şansına sahiptir. Bunun için gerekli şartlar sağlanarak ilgili kuruma başvuru yapılması gerekir. Ofisimizce tüm aşamalar büyük bir titizlik ile yürütülmektedir.

Türkiye’de yaşamak ve çalışmak isteyen yabancıların her türlü işlemleri ofisimizce titizlikle yürütülmektedir. 

Türkiye’de yaşamak ve çalışmak isteyen yabancıların her türlü işlemleri ofisimizce titizlikle yürütülmektedir.

Hakaret suçu; instagram, facebook, twitter, telegram, whatsapp vb. uygulamalar ve sosyal medya hesapları aracılığıyla işlendiği gibi e-mail (e-posta) göndermek gibi başka yöntemlerle de internet üzerinden işlenebilmektedir.

TOP